■ ප්‍රියන්ජිත් ආලෝකබණ්ඩාර

පඬුවස්නුවර ප්‍රාදේශීය සභාවට නව සභාපතිවරයෙකු පත් කරගැනීම සඳහා පැවති ඡන්ද විමසීමේදී ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණෙන් ඉරිපත් කළ අපේක්ෂකයා පරාජය කරමින් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ඉදිරිපත් කළ අපේක්ෂකයා තේරී පත් වී තිබේ. ඒ එම සභාවට සභාපතිවරයකු තෝරා පත්කර ගැනීම සඳහා ජූලි 8 වන දා පැවති ඡන්ද විමසීමේදීය.

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය සහ එක්සත් ජාතික පක්ෂය එක්ව නව සභාපතිවරයා පත් කරගෙන තිබේ. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මහලේකම් දයාසිරි ජයසේකරගේ ආසනය පඬුවස්නුවරය.■